Close
Home » Business & Finance » Ulla Eriksson-Zetterquist » Institutionell teori

December 18 , 2010

Institutionell teori

- idéer, moden, förändring

Overview

Institutionell teori är en teoribildning som belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkta att vara. Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden snarare än av rationalitet. Läs mer Inom den skandinaviska organisationsforskningen har institutionell teori en särställning. Med den här boken introduceras grunderna i institutionell teori för en bredare krets. Författaren presenterar framväxten av tre olika skolor: tidig institutionell teori, nyinstitutionell teori och skandinavisk institutionell teori samt gör nedslag i klassisk och samtida forskning. Boken avslutas med en jämförande översikt över de olika inriktningarna och en diskussion om kommande möjliga forskningsområden.

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $21.69. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Institutionell teori»:

Download XML Book:

e-book-AZW-txt-download-institutionell-teori.xml

Download Amazon Kindle:

e-book-AZW-txt-download-institutionell-teori.AZW

Download TXT:

e-book-AZW-txt-download-institutionell-teori.txt