Close
Home » Nonfiction » Anton Žabkar » Sodobni oborožitveni sistemi, prvi del

August 21 , 2010

Sodobni oborožitveni sistemi, prvi del

življenjski cikli, načini nabave in faze razvoja

Overview

Pričujoči učbenik o oborožitvenih sistemih nedvomno predstavlja

Download MBR

Read also

Let Me Be Libra

As a child, I was drawn to the written word. For me, writing was like a soothing balm or a quiet friend, comforting. Writing poetry gave life to the words of my unspoken voice. Writing poetry was my personal journey that gave meaning or order to my life.

manjkajoči komplementarni člen v strnjeni verigi slovenske učbeniške

literature s področja oborožitvenih sistemov. Predstavlja osnovne

značilnosti dosedanjega razvoja oborožitvenih sistemov z razčlenitvijo in

opisom dejavnikov, ki so vplivali na njihov razvoj, ter s prikazom implikacij

oborožitvenih sistemov na celotno vojaško področje. V prvem poglavju so

predstavljene definicije vojaških orožij in proces integriranja orožij z

novimi vrstami streliva, optronskimi namerilniki, daljinomeri, računalniki,

programskimi svežnji t. i. umetne inteligence (ang. Artificial Intelligence-

AI) in dosežki informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); v drugem je

predstavljena klasifikacija oborožitvenih sistemov s pomočjo različnih

meril; v tretjem so opisani življenjski cikli oborožitvenih sistemov od

trenutka, ko gotovi izdelki zapustijo tovarne, do trenutka, ko jih je treba –

zaradi zastarelosti – umakniti iz uporabe; v četrtem so predstavljeni

dejavniki, ki vplivajo na konceptualizacijo in nadaljnji razvoj oborožitvenih

sistemov; v petem poglavju so predstavljeni zametki vojaškotehnične

revolucije, ki se pospešeno nadaljuje v tretjem tisočletju, posebna

pozornost je namenjena obravnavi kibernetskega prostora kot nove

razsežnosti sodobnih konfliktov in vlogi informacijske tehnologije na

vojaškem in obrambnem področju; v šestem se pojasnjeni možni načini

nabave oborožitvenih sistemov; v sedmem so opisane faze in etape razvoja

oborožitvenih sistemov od dozorevanja koncepta prek izdelave in

preizkušanja prototipa do serijske proizvodnje in njegove prodaje na

mednarodnem trgu; v osmem poglavju so predstavljena tveganja pri

razvoju oborožitvenih sistemov, ki so podkrepljena s predstavitvijo

nekaterih neuspešnih projektov in vzrokov, ki so te neuspehe povzročili; v

zadnjem poglavju so prikazane spremembe, značilne za začetek tretjega

tisočletja, v katerem so vidni obrisi nove etape vojaškotehnične revolucije,

ki jo mnogi izvedenci označujejo z novo skovanko »robotična revolucija«

(ang. robotic revolution).

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $13.58. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Sodobni oborožitveni sistemi, prvi del»:

Download TXT:

ebook-pdf-LRF-xml-sodobni-oborožitveni-sistemi.txt

Download Adobe DRM:

ebook-pdf-LRF-xml-sodobni-oborožitveni-sistemi.pdf

Download Sony BookReader:

ebook-pdf-LRF-xml-sodobni-oborožitveni-sistemi.LRF

Download XML Book:

ebook-pdf-LRF-xml-sodobni-oborožitveni-sistemi.xml