Close
Home » Biography & Memoir » Simge Ceylan » Türk Medeni Kanunu

August 28 , 2009

Türk Medeni Kanunu

Overview

Türk Medeni Hukuku başlıklı bu çalışmamızda kişilerin doğumundan ölümüne kadar geçen süredeki ilişkilerinin önemli bir bölümünü düzenleyen hukuk dallarına ait temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitapta Türk Medeni Kanunu'nun sistematiği ve içeriğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. Önemli mahkeme kararlarına metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir. Doktrinde ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı konulara ise yer verilmemeye çalışılmıştır.

Download mobi

Read also

Vergi UsulKanunu

Vergilendirme Bildirimler DeğerlemeCezai HükümlerVergi Davaları Bu kitapta Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk alanını düzenleyen önemli yasal değişikliklerle vergi ceza sistemindeki düzenlemeler ve yargı kararlarına daha fazla erişmiş olmak da Kitabın gözden geçirilmesini elzem kıldı.…

Hukukun tanımı, çeşitleri, kaynakları, örf âdet hukuku, hakimin hukuk yaratması, hukuk kurallarının yorumu, iyiniyet ve dürüstlük kuralları gibi temel kavramlar ilk iki bölümde anlatılmıştır. Takip eden bölümlerde kişiler hukukunda gerçek kişiliğin kazanılmasından ve sona ermesinden, hak ve fiili ehliyetlerinden, kişiliğin korunmasından, tüzel kişilerden dernek ve vakıfların kuruluşundan, organlarından, hak ve yükümlülüklerinden ve sona ermesinden bahsedilmiştir. Aile hukukuna ayrılan bölümde nişanlanma, evlenme, evliliğin hükümlerine ve sona ermesine, mal rejimleri konularına yer verilmiştir. Ayrıca soybağı (hısımlık) konusu, velayet ve vesayet konuları da ana hatları ile bu bölümde ele alınmıştır. Eşya hukukunda eşya hukukuna ait temel kavramlar, tapu sicili ve ayni haklar incelenmiştir. Miras hukuku bölümünde ise miras hukukuna hâkim temel kavramlara yer verilmiş; mirasçılara, ölüme bağlı tasarruflara, mirasın kazanılmasına, miras bırakanın tasarruf oranına ve saklı pay ihlal eden işlemlerin tenkisine ilişkin konular ana hatları ile anlatılmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları


Hukuk ve Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri

Kişiler Hukuku

Aile Hukuku

Vesayet

Eşya Hukuku

Miras Hukuku

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $0.99. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Türk Medeni Kanunu»:

Download TXT:

download-pdf-fb2-online-book-t252rk-medeni-kanunu.txt

Download PDF:

download-pdf-fb2-online-book-t252rk-medeni-kanunu.pdf

Download FB2:

download-pdf-fb2-online-book-t252rk-medeni-kanunu.fb2