Close
Home » Nonfiction » Paulina de los Reyes » Maktens (o)lika förklädnader: kön klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige

May 02 , 2008

Maktens (o)lika förklädnader: kön klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige

Overview

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp det problematiska förhållandet mellan feminism, eurocentrism och klass från varierande infallsvinklar. Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya millenniet. Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen, visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. En viktig forskningsuppgift är därför att analysera hur könsidentiteter konstitueras inom ramen för ett rasifierat och klassindelat samhälle. Att problematisera rasism innebär inte bara att förkasta den som social praxis utan också att lyfta fram och undersöka hur erfarenheter av rasism parallellt med klass och kön formar sociala identiteter. En annan viktig aspekt som tas upp i antologin är medvetenheten om rasism, vilket anses vara av central betydelse för att förstå hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om sociala fenomen. I detta sammanhang är begreppet intersektionalitet som introduceras i boken relevant för förståelsen av de mekanismer som gör kön, klass och etnicitet till bärande principer för överordning och underordning. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver, debatterar och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv.
Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $15.49. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Maktens (o)lika förklädnader: kön klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige»:

Download TXT:

download-mobi-LRF-e-book-maktens-olika.txt

Download Mobi:

download-mobi-LRF-e-book-maktens-olika.mobi

Download Sony BookReader:

download-mobi-LRF-e-book-maktens-olika.LRF