Close
Home » Nonfiction » Matthew MacDonald » Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

June 14 , 2011

Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Overview

Kompletny i przyst?pny podr?cznik
dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie?
 • Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta??
 • Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy do obs?ugi baz danych?

Zarz?dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj? si? wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs?ugi relacyjnych baz danych w ma?ych i ?rednich firmach, umo?liwiaj?cy b?yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u?ytkownika i efektywne korzystanie ze z?o?onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udost?pnia ca?kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narz?dzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzi?ki którym b?dziesz móg? ?atwiej i bardziej wydajnie zarz?dza? danymi w swojej firmie.

Download mobi

Read also

Access 2007 for Starters: The Missing Manual

This fast-paced book teaches you the basics of Access 2007 so you can start using this popular database program right away. You'll learn how to work with Access' most useful features to design databases, maintain them, search for valuable nuggets of information, and build attractive forms for quick-and-easy data entry. The new…

Ksi??ka "Access 2007. Nieoficjalny podr?cznik" zawiera szczegó?owe instrukcje i wskazówki dotycz?ce korzystania z funkcji Accessa. Dzi?ki niej dowiesz si? wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz?dzania bazami danych za pomoc? tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa?niejsze funkcje Accessa, a tak?e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz si? sortowa?, przeszukiwa? i analizowa? informacje, manipulowa? danymi za pomoc? kwerend, przygotowywa? raporty oraz tworzy? wygodne interfejsy u?ytkownika. Zobaczysz te?, jak zautomatyzowa? ?mudne zadania za pomoc? makr i prostych programów w j?zyku Visual Basic.

 • Tworzenie baz danych
 • Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 • Z??czanie danych za pomoc? relacji
 • Stosowanie kwerend do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów
 • Przygotowywanie interfejsu u?ytkownika
 • Programowanie w aplikacji Access
 • Wspó?dzielenie baz danych
 • Komunikacja z SQL Server

Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarz?dzaj danymi w swojej firmie.

Show more...

Date release: July 31, 2012

Nonfiction, Computers
Access, 2007, Nieoficjalny, podr?cznik, Matthew, MacDonald, download, Torrent, Microsoft Reader (LIT), Amazon Kindle

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $15.19. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik»:

Download Torrent:

book-LIT-AZW-access-2007-pl-nieoficjalny.torrent

Download Microsoft Reader (LIT):

book-LIT-AZW-access-2007-pl-nieoficjalny.LIT

Download Amazon Kindle:

book-LIT-AZW-access-2007-pl-nieoficjalny.AZW