Close
Home » Fiction & Literature » Ellen Key » Skönhet För Alla: Fyra Uppsatser

July 06 , 2010

Skönhet För Alla: Fyra Uppsatser

Overview

Skönhet i hemmen. Några utläggningar till Ehrensvärds text.(A) I. Det är, säger Ehrensvärd, människans behof, som sätta människan i rörelse. Sedan hon tillfredsställt sitt behof af föda och af skydd — genom kläder och bostad — börjar hon snart tänka på att tillfredsställa sina glada behof, de, hvilka på ett eller annat sätt väckas genom skönhetssinnet. Redan vilden önskar uttrycka sitt skönhetssinne. Ty hvarje människa har någon form af skönhetslängtan, ehuru den hos de flästa ännu blott yttrar sig i smaken för grannlåt att bära på sig eller att se omkring sig. Men grannlåt — särskilt nutidens grannlåt — är ofta raka motsatsen till det sköna. Grannlåten göres nu fabriksmässigt och vanligen af oäkta material, som härmar något äkta. Och redan detta är i strid mot skönhetens första villkor, det att den ej får innehålla någon flärd. Flärd är saken ditåt, ett stort sken af saken, men ej saken själf. Den nöjer sig med falska uttryck, som antingen ersätta sin brist genom ett onödigt behag eller genom en viss öfverdrift ... (A) De ej alltid ordagranna citaten efter Ehrensvärd äro med kursiv stil

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $3.99. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Skönhet För Alla: Fyra Uppsatser»:

Download Papyre FB2:

electronic-xml-mobi-txt-download-sk246nhet-f246r-alla.fb2

Download XML Book:

electronic-xml-mobi-txt-download-sk246nhet-f246r-alla.xml

Download Mobi:

electronic-xml-mobi-txt-download-sk246nhet-f246r-alla.mobi

Download TXT:

electronic-xml-mobi-txt-download-sk246nhet-f246r-alla.txt