Close
Home » Business & Finance » Renato Golob » VARNOSTNI INZENIRING

October 09 , 2007

VARNOSTNI INZENIRING

ocena varnostnih tveganj in varnostni ukrepi

Overview

Tvegate? Ste ogroženi? Kje ste ranljivi? Kakšna je verjetnost škodnega dogodka in kolikšne so morebitne škodne posledice?

Download epub2

Read also

Acoustic Jurisprudence: Listening to the Trial of Simon Bikindi

Between September 2006 and December 2008, Simon Bikindi stood trial at the International Criminal Tribunal for Rwanda, accused of inciting genocide with his songs. In the early 1990s, Bikindi had been one of Rwandas most well-known and popular figures - the countrys minister for culture and its most famous and respected singer. But by the end of…

Varnost je (kakor zdravje) osnovni pogoj, da lahko živimo in delamo.  Za večino je njen obstoj samoumeven do mere, da o njej sploh ne razmišlja in je ne opazi. Do trenutka, ko jo izgubi in zaradi tega utrpi škodo. Razloga za izgubo sta največkrat prav prepričanje, da je varnost zagotovljena sama po sebi ter pomanjkanje preventivnega razmišljanja in ukrepanja, s čimer je mogoče bistveno povečati njeno trajnost in želeno raven.

Z določitvijo varnostnih rešitev preprečujemo nastanke škodnih dogodkov, ki bi lahko ogrozili naše življenje, zdravje ali premoženje. Vsaka rešitev mora biti učinkovita, utemeljena in racionalna, to pa je lahko le, če temelji na realnih ugotovitvah o dejanski ogroženosti, ranljivosti, verjetnosti škodnih dogodkov ter o mogočih škodnih posledicah. Teh na moremo odkriti na osnovi površnega ogleda, pogovora ali intuicije temveč le z učinkovitimi orodji oziroma s celovitim ocenjevanjem varnostnih tveganj. Eno takih je kot plod praktičnih izkušenj predstavljeno v priročniku "Varnostni inženiring; ocena varnostnih tveganj in varnostni ukrepi". Vsi opisani postopki so enostavni, njihova izvedba pa od bralca ne terja posebnih strokovnih znanj in spretnosti. Zaradi tega je primerno tako za laike kot za izkušene strokovnjake, neglede na to ali so uporabniki ali izvajalci zasebnovarnostnih storitev.

Koristi obvladovanja ocenjevanja varnostnih tveganj temeljijo na trditvi, da imata tako naročnik, kot izvajalec varnostnih storitev isti primarni cilj sodelovanja: da preprečita dogodke, ki bi lahko povzročili škodne posledice oziroma da zagotovita dogovorjeno stopnjo varnosti naročnika.
Samostojna uporaba metodologije naročniku omogoča, da zna prepoznati varnostna tveganja ter predstaviti lastne zahteve in želje, da je pripravljen na sodelovanje z izvajalcem, da razume predloge in utemeljitve varnostnih ukrepov ter da zna upravljati in/ali nadzorovati delovanje celovitega varnostnega sistema.
Izvajalec varnostnih storitev le z ocenjevanjem varnostnih tveganj lahko potrdi in natančneje opredeli ugotovitve naročnika ter na osnovi rezultatov analiz pripravi predloge varnostnih ukrepov, utemeljitve ter predstavitev delovanja celovitega varnostnega sistema.

Ocenjevanje varnostnih tveganj preprečuje navidezno varnost ter z zagotavljanjem možnosti optimizacije varnostnega sistema naročniku bistveno znižuje investicijske in kasnejše vzdrževalne stroške, izvajalcu pa omogoča dolgoročno poslovno sodelovanje.

Prva tri poglavja priročnika, v katerih se najprej seznanimo z "varnostjo" v najširšem pomenu besede, nato z "integralno varnostjo", čemur sledi predstavitev "zasebne varnosti", so namenjena približevanju vsebini nosilnega poglavja o "varnostnem inženiringu". Predstavitvi seznanjanja z organizacijo sledijo predstavitve ocenjevanja ogroženosti, ranljivosti, verjetnosti škodnih dogodkov ter škodnih posledic, postopek pa se zaključi z analizo rezultatov ter z opredelitvijo varnostnih tveganj. Vsi opisi so dopolnjeni s praktičnim primerom. Poglavje in publikacijo zaključuje predstavitev varnostnih ukrepov ter njihovih najpomembnejših značilnosti.

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $9.66. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «VARNOSTNI INZENIRING»:

Download FB2:

ebook-epub2-varnostni-inzeniring.fb2

Download ePUB 2:

ebook-epub2-varnostni-inzeniring.epub2