Close
Home » Nonfiction » Ian Griffiths » C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

January 18 , 2009

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

Overview

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególn? popularno?ci? ciesz? si? j?zyki programowania pozwalaj?ce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, w którym bez trudu dokonasz tego dzie?a. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Taki wybór to strza? w dziesi?tk?!

Download AZW

Read also

The Children's Shorter Catechism

The Children's Shorter Catechism is an extremely effective way in teaching young children the basic principles of the Bible, and the Reformed Faith. It is taken from the 1647 Westminster Shorter Catechism and is housed in simple language which will aid children to learn fundamental Christian truths that are of utmost importance in the larger scope…

Ten rewelacyjny podr?cznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansów j?zyka C# 5.0. Kolejne wydanie zosta?o zaktualizowane o wszystkie nowo?ci w C#. Znajdziesz tu kompletny opis j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury oprócz standardowych zagadnie? b?dziesz móg? sprawdzi?, jak tworzy? aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto b?yskawicznie opanujesz detale zwi?zane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym okre?laniem typów oraz j?zykiem XAML. Ksi??ka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat j?zyka C#. Musisz j? mie?!

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • przygotujesz interfejs u?ytkownika zgodny z duchem Windows 8
  • wykorzystasz wielow?tkowo?? w platformie .NET
  • poznasz podstawy programowania obiektowego
  • przekonasz si?, jak LINQ mo?e u?atwi? Ci ?ycie
  • opanujesz j?zyk C#

Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizuj?cej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksi??ek „Windows Forms in a Nutshell”, „Mastering Visual Studio .NET” oraz „Programming WPF”, wydanych przez wydawnictwo O’Reilly.

Show more...

Date release: June 17, 2013

Nonfiction, Computers
5.0., Programowanie., Tworzenie, aplikacji, Windows, internetowych, oraz, biurowych, .NET, Framework, Griffiths, download, ePub

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $22.39. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework»:

Download ePub:

free-online-book-c-50-programowanie.epub