Close
Home » Nonfiction » Matthew McCullough » Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II

February 13 , 2009

Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II

Overview

Systemy kontroli wersji przechodz? ci?g?? ewolucj?. Jeszcze niedawno popularny by? system CVS, który zosta? wyparty przez SVN. Ostatnie lata to inwazja rozproszonych systemów kontroli wersji z Gitem na czele. Git pozwala ka?demu programi?cie na posiadanie prywatnego repozytorium i korzystanie z jego dobrodziejstw bez wp?ywu na inne repozytoria. Jeste? ciekaw, jakie jeszcze zalety ma Git?

Download epub2

Read also

e-Study Guide for An Introduction to Political Communication, textbook by Brian McNair

Never Highlight a Book Again! Just the FACTS101 study guides give the student the textbook outlines, highlights, practice quizzes and optional access to the full practice tests for their textbook.

Je?eli tak, trafi?e? na idealn? ksi??k?, dzi?ki której b?yskawicznie wkroczysz w ?wiat Gita. Na pocz?tek krok po kroku przejdziesz przez proces instalacji, a nast?pnie dostosujesz ?rodowisko do swoich potrzeb. W kolejnych rozdzia?ach poznasz dost?pne polecenia oraz nauczysz si? zarz?dza? plikami. Ponadto przekonasz si?, jak ?atwo mo?na stworzy? odga??zienia kodu oraz przegl?da? ró?nice pomi?dzy wersjami pliku. Git posiada zaawansowane narz?dzia do ??czenia kodu - b?dziesz móg? je dog??bnie pozna?. Na koniec przeczytasz o zaawansowanych mo?liwo?ciach systemu Git, takich jak wspó?praca z SVN. Ta ksi??ka jest doskona?ym podr?cznikiem dla ka?dego pocz?tkuj?cego u?ytkownika systemu Git, zaawansowani równie? znajd? tu sporo przydatnych informacji. Wykorzystaj potencja? Gita!

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • odkryjesz rozproszone systemy kontroli wersji
  • poznasz ich zalety
  • zainstalujesz i skonfigurujesz system Git
  • poznasz system kontroli wersji Git

Wykorzystaj potencja? systemu kontroli wersji Git!

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $12.99. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Kontrola wersji z systemem Git. Narz?dzia i techniki programistów. Wydanie II»:

Download ePub:

find-LIT-AZW-kontrola-wersji-z-systemem.epub

Download Microsoft Reader (LIT):

find-LIT-AZW-kontrola-wersji-z-systemem.LIT

Download Amazon Kindle:

find-LIT-AZW-kontrola-wersji-z-systemem.AZW