Close
Home » Nonfiction » Arun Gupta » Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

June 22 , 2007

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

Overview

Korporacyjna wersja Javy (JEE, od ang. Java Enterprise Edition) ?wi?ci triumfy. Naj?wie?sza ods?ona tego j?zyka, oznaczona numerem 6, rozwi?zuje problemy znane z poprzednich wersji oraz wprowadza wiele nowo?ci i ulepsze?. Dzi?ki tym zmianom praca programistów sta?a si? tak przyjemna i wydajna, jak nigdy przedtem. Przejrzyste API, wstrzykiwanie zale?no?ci (CDI) oraz dobre wsparcie dla us?ug sieciowych i formatu REST (JAX-RS) to tylko niektóre z atutów JEE6.

Download doc

Read also

J's Place

Toby has been begging Van to let him come to one of his parties, and now he is finally here.  Toby has no idea what to expect, but being hit on within the first few minutes of his arrival is definitely a good way to get a party going.  He soon learns that Van is running a business and he is very specific about the requirements of…

Ten wyj?tkowo por?czny leksykon dostarczy Ci gar?? najwa?niejszych informacji o JEE6, które zawsze mo?esz mie? pod r?k?. W trakcie lektury dowiesz si?, jak nowe elementy platformy wp?ywaj? na znane wzorce projektowe i jak korzysta? z Java Persistence API (JPA). Poznasz tak?e charakterystyk? ka?dego rodzaju ziarna Enterprise JavaBeans (EJB). Ponadto nauczysz si? tworzy? us?ugi sieciowe w oparciu o protokó? SOAP i REST oraz korzysta? z us?ug rozsy?aj?cych wiadomo?ci (JMS). Na sam koniec zobaczysz, jak zapewni? integralno?? Twoim danym z wykorzystaniem BeanValidation (JSR-303).

Obowi?zkowa pozycja dla ka?dego programisty JEE6.Jeszcze nigdy tak szeroki zbiór informacji nie by? dost?pny w równie por?cznej formie. Musisz go mie?!

Sprawd?:

  • co nowego kryje platforma JEE6
  • jak wstrzykiwa? zale?no?ci
  • do czego s?u?? profile
  • jak dostosowa? aplikacj? do platformy JEE6

Wykorzystaj potencja? korporacyjnej wersji j?zyka Java!

Show more...

Date release: March 28, 2013

Nonfiction, Computers
Java, Leksykon, kieszonkowy, Arun, Gupta, download, MS Word, Papyre FB2, Microsoft Reader (LIT)

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $6.29. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Java EE 6. Leksykon kieszonkowy»:

Download MS Word:

fb2-LIT-e-book-java-ee-6-leksykon.doc

Download Papyre FB2:

fb2-LIT-e-book-java-ee-6-leksykon.fb2

Download Microsoft Reader (LIT):

fb2-LIT-e-book-java-ee-6-leksykon.LIT