Close
Home » Nonfiction » Cal Henderson » Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji

May 30 , 2011

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji

Overview

Naucz si? tworzy? aplikacje internetowe nowej generacji
i do?šcz do nurtu Web 2.0

 • Chcesz tworzy? bardziej wydajne aplikacje internetowe?
 • Chcesz pozna? zasady projektowania skalowalnych architektur?
 • Chcesz efektywnie zarzšdza? danymi w aplikacjach internetowych?

Oblicze internetu podlega nieustannym zmianom. Obecnie coraz cz??ciej obok klasycznych witryn internetowych pojawiajš si? aplikacje internetowe, które charakteryzujš si? odseparowaniem warstwy danych od warstwy prezentacji. Zmiana modelu programowania wymaga przygotowania odpowiedniej platformy sprz?towej i programowej oraz zaprojektowania nowego systemu obs?ugi danych. Zastosowanie przy wykonywaniu tych zada? sprawdzonych strategii wykorzystywanych przez pionierów tworzšcych aplikacje internetowe nowej generacji pozwoli Ci zaoszcz?dzi? czas i koszty.

Download AZW

Read also

Deceptions of World War II

Critical acclaim for William B. Breuer"A first-class historian."-The Wall Street JournalTop Secret Tales of World War II"A book for rainy days and long solitary nights by the fire. If there were a genre for cozy nonfiction, this would be the template."-Publishers Weekly"Perfect for the curious and adventure…

Ksiš?ka "Skalowalne witryny internetowe..." to zaawansowany i wszechstronny przeglšd zagadnie? zwišzanych z budowaniem takich w?a?nie aplikacji internetowych. Pomo?e Ci ona w rozwišzaniu problemów i unikni?ciu pu?apek czyhajšcych na programistów witryn internetowych nowej generacji. Poznasz sprawdzone strategie projektowania architektury oprogramowania, przygotowywania ?rodowiska programistycznego, zapewniania niezawodno?ci aplikacji czy wydajnego zarzšdzania informacjami. Dowiesz si? tak?e, jak tworzy? skalowalne i ?atwe w konserwacji witryny, które b?dš zapewnia? komfort pracy niezale?nie od up?ywu czasu i wzrostu liczby u?ytkowników.

 • Projektowanie architektury aplikacji internetowych
 • Przygotowywanie ?rodowiska programistycznego
 • Tworzenie aplikacji wieloj?zycznych
 • Zarzšdzanie bazami danych
 • Integrowanie poczty elektronicznej z witrynami
 • Stosowanie us?ug zdalnych
 • Wykrywanie i rozwišzywanie problemów z wydajno?ciš
 • Skalowanie aplikacji internetowych
 • Monitorowanie funkcjonowania aplikacji
 • Korzystanie z interfejsów API

Show more...

Date release: November 26, 2012

Nonfiction, Computers
Skalowalne, witryny, internetowe., Budowa,, skalowanie, optymalizacja, aplikacji, internetowych, nowej, generacji, Henderson, download, MS Word, Microsoft Reader (LIT)

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $10.79. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji»:

Download MS Word:

LIT-e-book-skalowalne-witryny.doc

Download Microsoft Reader (LIT):

LIT-e-book-skalowalne-witryny.LIT