Close
Home » Nonfiction » Ian Griffiths » C#. Programowanie. Wydanie VI

September 12 , 2010

C#. Programowanie. Wydanie VI

Overview

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególnš popularno?ciš cieszš si? j?zyki programowania pozwalajšce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami, poniewa? nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, który bez trudu spe?nia ten wymóg. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Jego wybór to strza? w dziesištk?!

Download LRF

Read also

Disturbing Sun

Disturbing Sun by Philip Latham.

Ten bestsellerowy podr?cznik pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? wszystkie niuanse j?zyka C# 4.0. Najnowsze wydanie zosta?o zaktualizowane o nowo?ci w C# oraz zawiera opis tego j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury nauczysz si? tworzy? skomplikowane programy przy u?yciu technik programowania obiektowego i funkcjonalnego. Ponadto sprawdzisz, jaki potencja? kryje j?zyk zapyta? LINQ oraz jak przesy?a? komunikaty za pomocš Windows Communication Foundation (WCF). Dodatkowo poznasz mo?liwo?ci C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych w technologii Silverlight. Nauka C# jeszcze nigdy nie by?a tak przyjemna!

  • Pisz z?o?one programy z u?yciem technik programowania obiektowego oraz funkcjonalnego
  • Przetwarzaj du?e kolekcje danych dzi?ki wbudowanym w j?zyk zapytaniom LINQ
  • Komunikuj si? przez sie? za pomocš Windows Communication Foundation (WCF)
  • Poznaj zalety technik programowania dynamicznego, dost?pnych w C# 4.0
  • Twórz interaktywne aplikacje Windows z Windows Presentation Foundation (WPF)
  • Twórz bogate aplikacje internetowe z wykorzystaniem mo?liwo?ci Silverlight oraz ASP.NET

Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!


Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizujšcej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksiš?ek "Windows Forms in a Nutshell", "Mastering Visual Studio .NET" oraz "Programming WPF", wydanych przez wydawnictwo O"Reilly.

Matthew Adams jest kierownikiem do spraw tworzenia aplikacji w firmie Digital Healthcare Ltd. oraz autorem wielu artyku?ów i publikacji dotyczšcych znaczenia .NET w przemy?le informatycznym.

Jesse Liberty jest starszym kierownikiem programu Microsoft Silverlight. Jest doskonale znany w ?rodowisku jako jeden z czo?owych ekspertów oraz autor bestsellerowych ksiš?ek, takich jak "Programming C# 3.0" (O"Reilly) oraz "ASP.NET 3.5. Programowanie" i "ASP.NET 2.0 i Ajax".

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $22.39. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «C#. Programowanie. Wydanie VI»:

Download Sony BookReader:

download-ebook-pdf-txt-c-programowanie-wydanie-vi.LRF

Download PDF:

download-ebook-pdf-txt-c-programowanie-wydanie-vi.pdf

Download TXT:

download-ebook-pdf-txt-c-programowanie-wydanie-vi.txt