Close
Home » Nonfiction » Davey Shafik » Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod

March 17 , 2011

Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod

Overview

Wykorzystaj najnowsze techniki programowania, dzi?ki którym osi?gniesz wy?szy poziom zaawansowania

"​Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod" to ksi??ka przeznaczona dla programistów PHP, którzy znaj? ju? podstawy tego j?zyka i chc? rozwin?? swoje umiej?tno?ci, by tworzy? bardziej zaawansowane rozwi?zania. Znajdziesz w niej cenne rady, jak udoskonali? swoje aplikacje serwerowe, oraz wszystko, czego potrzeba do stosowania najefektywniejszych technik obiektowych, zabezpieczania kodu czy pisania programów idealnie spe?niaj?cych swoje zadania. W ka?dym rozdziale poznasz nowe sposoby wykonywania pewnych zada? oraz nowe teorie, le??ce u pod?o?a stosowanych przez Ciebie technik.

Download docx

Read also

Les rêves et les moyens de les diriger

Suivre pas à pas la marche de l’esprit humain dans ses capricieuses pérégrinations à travers un monde idéal ; analyser minutieusement  certains détails de nature à jeter une vive lumière sur l’ensemble du tableau ; demander à l’expérience la solidarité qui…

Dzi?ki lekturze tej publikacji przemienisz si? ze sprawnego programisty w pewnego siebie in?yniera - stosuj?cego najlepsze praktyki programistyczne, pracuj?cego szybko i solidnie. Autorzy przedstawiaj? praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery! Je?li szukasz mo?liwo?ci scementowania ca?ej swojej wiedzy i chcesz zdoby? solidne podstawy, ta ksi??ka jest dla Ciebie.

Dowiesz si? z niej, jak:

  • tworzy? profesjonalne dynamiczne aplikacje w oparciu o obiektowe wzorce programowania
  • u?ywa? zaawansowanych narz?dzi do oceny wydajno?ci programów, aby zmaksymalizowa? ich mo?liwo?ci
  • stosowa? nowoczesne techniki testowania, pozwalaj?ce uzyska? niezawodny kod
  • zabezpiecza? programy przed atakami zewn?trznymi przy u?yciu najskuteczniejszych technik
  • u?ywa? funkcji dost?pnych w bibliotekach i interfejsach programistycznych j?zyka PHP

…i wiele wi?cej

Praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania,
które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery!

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $9.89. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod»:

Download Microsoft Reader (LIT):

kindle-book-epub2-mistrz-php-pisz-nowoczesny.LIT

Download ePUB 2:

kindle-book-epub2-mistrz-php-pisz-nowoczesny.epub2