Close
Home » Nonfiction » Dan Hurwitz » ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

May 02 , 2011

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

Overview

 • Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron WWW. Dostarcza ona wielu kontrolek, które wspomagajš programist? w codziennych dzia?aniach i pozwalajš na znaczšce przyspieszenie prac nad projektowanš witrynš. Wykorzystanie technologii AJAX u?atwia tworzenie stron dostarczajšcych niezapomnianych wra?e? ich u?ytkownikom. ASP.NET wraz z technologiš AJAX w po?šczeniu z narz?dziami programistycznymi firmy Microsoft stanowiš wiodšce rozwišzanie na rynku aplikacji internetowych, a wsparcie potentata z Redmond gwarantuje sta?y rozwój tej platformy.

Download LIT

Read also

Clean Break

Em adores her funny, glamorous dad - who cares if he's not her real father? He's wonderful to her, and to her little brother Maxie and sister Vita. True to form at Christmas, Dad gives them fantastic presents, including a real emerald ring for his little Princess Em. Unfortunately he's got another surprise in store - he's leaving them. Will Dad's…

"ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie" odkrywa tajniki wykorzystania technologii AJAX oraz ASP.NET. Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, jak tworzy? interaktywne i wydajne aplikacje WWW z wykorzystaniem j?zyka VisualBasic 2005. Jednocze?nie nauczysz si? zapewnia? bezpiecze?stwo w tworzonych aplikacjach i korzysta? z poszczególnych kontrolek. Autorzy ksiš?ki poka?š Ci metody radzenia sobie z b??dami, usterkami i wyjštkami wyst?pujšcymi w trakcie tworzenia i u?ywania strony. Na koniec ka?dego rozdzia?u Jesse, Dan i Brian sprawdzš Twojš wiedz? w krótkim quizie – ale nie martw si?, na ko?cu ksiš?ki znajdziesz odpowiedzi na poszczególne pytania.

 • Podstawy tworzenia stron WWW
 • Za?o?enia i wykorzystanie technologii AJAX
 • Sposób zapisywania i odczytywania danych oraz kontrolki wspierajšce ten proces
 • Zapewnianie poprawno?ci danych
 • Definiowanie i wykorzystanie arkuszy stylów CSS
 • Wykorzystanie stron wzorcowych
 • Obs?uga i zasady nawigacji na stronie
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa witrynie
 • Wykrywanie i rozwišzywanie problemów w kodzie
 • Obs?uga wyjštków

Wejd? w ?wiat dynamicznych stron WWW – wykorzystaj najnowsze technologie ASP.NET!

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $12.29. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie»:

Download Microsoft Reader (LIT):

book-to-read-online-xml-aspnet-20-i-ajax.LIT

Download XML Book:

book-to-read-online-xml-aspnet-20-i-ajax.xml