Close
Home » Business & Finance » Bonnie Biafore » Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

May 06 , 2011

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Overview

 • Jak okre?li? bud?et projektu?
 • Jak stworzy? harmonogram projektu?
 • Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pyta? ci??ko jest odpowiedzie? bez czasoch?onnych analiz. A i tak ka?da odpowied? z pewno?ci? b?dzie obarczona jakim? b??dem. Istnieje jednak rozwi?zanie, które pozwoli Ci zapanowa? nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek?opotliwy sposób. To rozwi?zanie ma posta? narz?dzia Microsoft Project 2007.

Download epub2

Read also

Personal Investing: The Missing Manual

Your financial goals probably include a comfortable retirement, paying for your kids' college education, and long-term healthcare. But you can't reach those goals by putting your money in a savings account. You need to invest it so it grows over time. Three seasoned personal finance experts show you how in this jargon-free…

"Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to rewelacyjna propozycja, oszcz?dzaj?ca Twój czas, odkryje przed Tob? wszystkie swoje tajemnice i da Ci do r?ki u?yteczne funkcje. Nauczysz si? planowa? projekt, a tak?e okre?la? zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi??ki b?dziesz wiedzia?, jak przygotowa? plan projektu, który b?dzie przejrzysty, czytelny i - co najwa?niejsze - ?atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowa? zasoby oraz przypisa? je do zada? oraz jak okre?li? bud?et projektu. Podczas lektury zdob?dziesz tak?e wiedz? na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te? wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony szablonom i makrom, które pozwol? Ci zautomatyzowa? i przy?pieszy? cz?sto wykonywane zadania.

 • Zarz?dzanie projektami
 • Planowanie projektu
 • Identyfikowanie zada?
 • Przygotowanie harmonogramu projektu
 • Tworzenie elastycznego, ?atwego do zarz?dzania harmonogramu
 • Organizowanie zespo?u, identyfikacja koniecznych zasobów
 • Wi?zanie zasobów z zadaniami
 • ?ledzenie wykonania harmonogramu
 • Zarz?dzanie zmianami w projekcie
 • Raportowanie
 • ​Praca z wieloma projektami
 • Wykorzystanie makr
 • Zastosowanie szablonów

Zarz?dzanie projektem mo?e by? sprawne i przyjemne!

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $17.99. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik»:

Download Amazon Kindle:

how-to-microsoft-project-2007-pl.AZW