Close
Home » Nonfiction » Valerija Vendramin » Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije

January 24 , 2010

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije

Overview

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije – tema je kompleksna in podvržena zdravorazumskemu pojmovanju, ki onemogoča kritičen razmislek in utrjuje tradicionalistična pojmovanja tako v navezavi na vsebine, ki zadevajo konstrukcije spolov in spolnosti, kot družbo, kulturo in naravo. »Univerzalne« in splošno znane resnice je še posebej težko razgraditi na področjih, kjer je odsotnost ustreznih razmislekov še posebej pomembna (in pomenljiva!). Kot tako področje sva izpostavili vzgojo in izobraževanje, razmisleke pa gradiva s pomočjo epistemoloških, metodoloških in etičnih intervencij ter odpirava in teoretsko povezujeva različna aktualna polja in problematike, ki bodo prav zaradi svoje aktualnosti – v sodobnosti – morda lahko ustrezno in natančno mišljena šele za nazaj. To pa ne pomeni, da jih ne moremo oz. da jih nismo zavezane misliti skozi obstoječe teoretske aparate, tokove, koncepte in kategorije. Sami sva zavezani predvsem feministični teoriji, skupaj, seveda, z njeno dediščino različnih glasov.
Ne glede na pluralnost feminističnih refleksij pa je vendarle možno opredeliti skupna mesta, navsezadnje gre praviloma prav za konceptualizacijo (ali pač dekonceptualizacijo) spolov, ki jo sami izpostavljava že v naslovu. Poleg tega skupnega tematskega izhodišča je druga raven povezovanja epistemološkega značaja; če tole zapiševa nekoliko manj ortodoksno, gre za kritičen odnos do strukturnih razmerij, ki dominantno opredeljujejo, določajo spol. Seksualnost in nasilje, kot diskurz in obenem – ali kar vključujoč – vsakdanja praksa, pa sta za vzdrževanje neenakih družbenih razmerij kar največjega pomena. Približno takšna je bila najina refleksija tudi, ko sva se odločili skupaj s poljem vzgoje in izobraževanja obravnavati še (nove) medije kot globalne akterje v soustvarjanju tega, čemur pravimo stvarnost.
Č̌eprav med številnimi tematizacijami, ki sva jih vključili v pričujoče delo, lahko navedeva tudi tvegana razmerja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ali novih medijev z vidika potencialne škode za otroke in mladoletne (ter s tem v zvezi regulacijske nuje), je najina umestitev vse prej kot znotraj aktualnih raziskovalnih programov in projektov na navedenem področju.
Tveganje, vredno raziskovanja, se v monografski študiji kaže predvsem kot tveganje strukturnih diskriminacij in zlorab, kjer individualna škoda ni naključje, eksces ali znamenje premajhnega truda (šole, staršev, države). Individualna škoda kot posledica diskriminatornih pedagoških, komercialnih in novomedijskih konstrukcij spolov, spolnosti in nasilja je v najini refleksiji koncipirana kot konstitutivni element družbenega strukturiranja spolov in procesa ospoljenja v otroštvu in mladosti. Pot argumentacije pa je mnogo bolj kompleksna, kot nakazuje ta na kratko povzet uvid. Zahteva prepoznavanje kompleksnosti in ambivalenc polja, zato je tudi sama po sebi nekakšno tveganje.
Delo je nastalo v okviru projekta Epistemološki in kulturni vidiki konstrukcije spolnosti in nasilja v novih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT) ter njihovo sprejemanje pri otrocih in mladih, ki poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta, vodi ga prvopodpisana, kot samostojna raziskovalka pa sodeluje soavtorica knjige.

Download xml

Read also

RoboCop: Dead or Alive Vol. 1

What’s to Love: If you’re like us, the classic 1987 film holds a special place in your fan heart. This collection is the hard-bitten world of RoboCop we all grew up on! If you’ve ever wondered what happens to RoboCop and his partner, Anne Lewis, after the first film, wonder no more.What It Is: Months after the events of the original classic film,…

Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $0.00. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije»:

Download Amazon Kindle:

e-book-epub-fb2-doc-spoli-seksualnost-in-nasilje.AZW

Download ePub:

e-book-epub-fb2-doc-spoli-seksualnost-in-nasilje.epub

Download FB2:

e-book-epub-fb2-doc-spoli-seksualnost-in-nasilje.fb2

Download MS Word:

e-book-epub-fb2-doc-spoli-seksualnost-in-nasilje.doc